ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

+++++วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ ห้องประชุมเขางุ้ม และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณา การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (กรณีตำแหน่งว่าง) ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และการเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษา กรณีมีผู้ครองตำแหน่ง

เรวดี...ภาพ / ข่าว
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 13 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-28 20:13:34