รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

+++++วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เรวดี...ภาพ / ข่าว
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 17 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-27 22:11:54