สพม.พงภกรน.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา MOU ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
สพม.พงภกรน.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา MOU ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
สพม.พงภกรน.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา MOU ป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ

+++++วันที่ 24 มีนาคม 2564  ที่ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอเอราวัณ จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พงภกรน) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา รวมทั้งติดตามการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชัน ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย โดยร่วมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ผ่านการประเมินมาตรฐานคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 2 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ในเวลาต่อมาจนเสร็จสิ้นการประชุม

เรวดี ..ภาพ /ข่าว
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 519 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-25 13:17:57