สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี