สพฐ.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา

 สพฐ.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา

สพม.พงภกรน จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (กิจกรรมหน้าเสาธง)

 สพม.พงภกรน จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

สพม.พงภกรน ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ประจำปี 2565

 สพม.พงภกรน ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ประจำ

กิจกรรมออกกำลังกาย  “ลดพุง ลดโรค”  สพม.พงภกรน

 กิจกรรมออกกำลังกาย “ลดพุง ลดโรค” สพม.พงภกรน