วันที่   1   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   -  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พ.ศ. 2565  4  นางสาววิมลมาศ แซ่ก้าง
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - เพื่อใช้ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ เนื่องจากจะมีช่างปูกระเบื้อง เข้ามาแก้ไขกระเบื้องที่มีปัญหาในห้องอำนวยการ  10  นางสาวชนันธนา หัสดี
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - รับรายงานตัวพนักงานราชการ  6  นางสาววิกานดา โบบทอง