วันที่   7   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - รายการพุธเช้า “ข่าวโรงเรียน ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” และประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  15  นายอัสนัย กิ่งบุญตา