[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรสา เสรีวงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  h@m.net

  
   2   โรงเรียนสตรีพังงา
  ยาม  นายสุนัย พงพาริน
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   3   โรงเรียนสตรีพังงา
  ครู ช่วยราชการ  นายสมบัต วัดกระหนี่
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   4   โรงเรียนสตรีพังงา
  รองผู้อำนวยการ  นายวรเทพ แก้ววิจิตร
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   5   โรงเรียนสตรีพังงา
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐญาพร เสวตานนท์
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   6   โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
  ที่ตั้ง  21 ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076473101

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  info@tpws.ac.th

  
   8   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพรศักดิ์ ทวีรส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  info@tpws.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายพาหน ร่วมใจ
  ที่ตั้ง  43/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
  เบอร์โทร  khuan.kamonwan19@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายรัชพล ทองเกื้อ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tmwschool2011@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน
  ที่ตั้ง  44 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-670-709

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนทับปุดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
  ที่ตั้ง  63 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา 82180
  เบอร์โทร  076599012

  
   13   โรงเรียนเกาะยาววิทยา
  ผู้อำนวยการ  สนอง คล่องสมุทร
  ที่ตั้ง  66/16 หมู่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
  เบอร์โทร  076 - 597107

  
   14   โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
  รองผู้อำนวยการ  นางวรอิศรา พรหมภัทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taweepok53@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taweepok53@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
  ผู้อำนวยการ  นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
  ที่ตั้ง  40 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
  เบอร์โทร  076670376

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนกะปงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  076499108

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม จันทร์พงศ์
  ที่ตั้ง  375 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076491274

  
   19   โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ อมฤตโกมล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  077811078

  
   20   โรงเรียนสตรีระนอง
  รองผู้อำนวยการ  นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
  ที่ตั้ง  9 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  077811484

  
   21   โรงเรียนสตรีระนอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
  ที่ตั้ง  9 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  077811484

  
   22   โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ รักร่วม
  ที่ตั้ง  ระนอง
  เบอร์โทร  077828573

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นางวาสนา คงแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  kaperwit@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraburiwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นางสาวปัทมา จีนดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraburiwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนปากจั่นวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางดวงพร รอดคุ้ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pakjanwittaya@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนสุขสำราญราฏร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายเสนอ​ นิ่งราวี​
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
  เบอร์โทร  077810626

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  punu@pkw.ac.th

  
   29   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  ผู้อำนวยการ  นายปัญญา หัตถิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  satreephuket@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  รองผู้อำนวยการ  นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  satreephuket@gmail.com

  
   31   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี พรผล
  ที่ตั้ง  189 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  เบอร์โทร  076224125

  
   32   โรงเรียนกะทู้วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสนิท รอดเซ็น
  ที่ตั้ง  51 ม.6 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
  เบอร์โทร  076321311

  
   33   โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สุริพล
  ที่ตั้ง  99 ถ.เชิงทะเล-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  เบอร์โทร  076615564

  
   34   โรงเรียนเมืองถลาง
  ผู้อำนวยการ  นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  personal.mts@gmail.com

  
   35   โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
  ที่ตั้ง  135 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
  เบอร์โทร  weerasatree1122@hotmail.com

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
My Office V 6.4 - 2022 Copyright @T&T-2022 All rights reserved.