[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรสา เสรีวงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  h@m.net

  
   2   โรงเรียนสตรีพังงา
  รองผู้อำนวยการ  นายวรเทพ แก้ววิจิตร
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   3   โรงเรียนสตรีพังงา
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐญาพร เสวตานนท์
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   4   โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
  ที่ตั้ง  21 ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076473101

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพรศักดิ์ ทวีรส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  info@tpws.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  info@tpws.ac.th

  
   7   โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายพาหน ร่วมใจ
  ที่ตั้ง  43/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
  เบอร์โทร  khuan.kamonwan19@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายรัชพล ทองเกื้อ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tmwschool2011@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน
  ที่ตั้ง  44 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-670-709

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนทับปุดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
  ที่ตั้ง  63 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา 82180
  เบอร์โทร  076599012

  
   11   โรงเรียนเกาะยาววิทยา
  ผู้อำนวยการ  สนอง คล่องสมุทร
  ที่ตั้ง  66/16 หมู่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
  เบอร์โทร  076 - 597107

  
   12   โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
  รองผู้อำนวยการ  นางวรอิศรา พรหมภัทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taweepok53@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taweepok53@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
  ผู้อำนวยการ  นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
  ที่ตั้ง  40 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
  เบอร์โทร  076670376

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนกะปงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  076499108

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม จันทร์พงศ์
  ที่ตั้ง  375 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076491274

  
   17   โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  077811078

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนสตรีระนอง
  รองผู้อำนวยการ  นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
  ที่ตั้ง  9 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  077811484

  
   19   โรงเรียนสตรีระนอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
  ที่ตั้ง  9 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  077811484

  
   20   โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายจตุพร พิณแก้ว
  ที่ตั้ง  ระนอง
  เบอร์โทร  077828573

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสนอ​ นิ่งราวี​
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  kaperwit@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นางวาสนา คงแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  kaperwit@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ รักร่วม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraburiwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นางสาวปัทมา จีนดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraburiwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนปากจั่นวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางดวงพร รอดคุ้ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pakjanwittaya@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  punu@pkw.ac.th

  
   27   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  ผู้อำนวยการ  นายปัญญา หัตถิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  satreephuket@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  รองผู้อำนวยการ  นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  satreephuket@gmail.com

  
   29   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี พรผล
  ที่ตั้ง  189 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  เบอร์โทร  076224125

  
   30   โรงเรียนกะทู้วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสนิท รอดเซ็น
  ที่ตั้ง  51 ม.6 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
  เบอร์โทร  076321311

  
   31   โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สุริพล
  ที่ตั้ง  99 ถ.เชิงทะเล-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  เบอร์โทร  076615564

  
   32   โรงเรียนเมืองถลาง
  ผู้อำนวยการ  นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  personal.mts@gmail.com

  
   33   โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
  ที่ตั้ง  135 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
  เบอร์โทร  weerasatree1122@hotmail.com

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
My Office V 6.4 - 2022 Copyright @T&T-2022 All rights reserved.