วันที่   20   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 08.30-12.00   - รับชมรายการพุธเช้า “ข่าว โรงเรียน” และรายการพุธเช้า “ข่าว สพฐ.”  33  นายอัสนัย กิ่งบุญตา
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง  10  นางสาววิมลมาศ แซ่ก้าง