วันที่   1   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเขางุ้ม 13.00-16.30   - ประชุม กศจ.พังงา  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม  นายอัสนัย กิ่งบุญตา
ห้องประชุมเขาทอย 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ปี 2564  7  นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ