สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.14
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรสา เสรีวงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  h@m.net

  
   2   โรงเรียนสตรีพังงา
  รองผู้อำนวยการ  นายวรเทพ แก้ววิจิตร
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   3   โรงเรียนสตรีพังงา
  ผู้อำนวยการ  นางณัฐญาพร เสวตานนท์
  ที่ตั้ง  204 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
  เบอร์โทร  076412052

  
   4   โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายพรศักดิ์ ทวีรส
  ที่ตั้ง  21 ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076473101

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  info@tpws.ac.th

  
   6   โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายพาหน ร่วมใจ
  ที่ตั้ง  43/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
  เบอร์โทร  khuan.kamonwan19@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี ยกเชื้อ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tmwschool2011@gmail.com

  
   8   โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายรัชพล ทองเกื้อ
  ที่ตั้ง  44 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  เบอร์โทร  076-490-813

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนทับปุดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
  ที่ตั้ง  63 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา 82180
  เบอร์โทร  076599012

  
   10   โรงเรียนเกาะยาววิทยา
  ผู้อำนวยการ  สนอง คล่องสมุทร
  ที่ตั้ง  66/16 หมู่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
  เบอร์โทร  076 - 597107

  
   11   โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taweepok53@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
  รองผู้อำนวยการ  นางวรอิศรา พรหมภัทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  taweepok53@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
  ผู้อำนวยการ  นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง
  ที่ตั้ง  40 ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
  เบอร์โทร  076425511

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนกะปงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  076499108

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม จันทร์พงศ์
  ที่ตั้ง  375 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
  เบอร์โทร  076491274

  
   16   โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ อมฤตโกมล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  077811078

  
   17   โรงเรียนสตรีระนอง
  รองผู้อำนวยการ  นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
  ที่ตั้ง  9 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
  เบอร์โทร  077811484

  
   18   โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายประเสริฐ รักร่วม
  ที่ตั้ง  ระนอง
  เบอร์โทร  077828573

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  kaperwit@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นางวาสนา คงแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  เบอร์โทร  kaperwit@gmail.com

  
   21   โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นางสาวปัทมา จีนดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kraburiwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนปากจั่นวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pakjanwittaya@hotmail.com

  
   23   โรงเรียนสุขสำราญราฏร์รังสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายเสนอ​ นิ่งราวี​
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
  เบอร์โทร  077810626

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  punu@pkw.ac.th

  
   25   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  ผู้อำนวยการ  นายปัญญา หัตถิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  satreephuket@gmail.com

  
   26   โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  รองผู้อำนวยการ  นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  satreephuket@gmail.com

  
   27   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี พรผล
  ที่ตั้ง  189 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  เบอร์โทร  076224125

  
   28   โรงเรียนกะทู้วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสนิท รอดเซ็น
  ที่ตั้ง  51 ม.6 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
  เบอร์โทร  076321311

  
   29   โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สุริพล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chw.school@gmail.com

  
   30   โรงเรียนเมืองถลาง
  ผู้อำนวยการ  นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  personal.mts@gmail.com

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.